top of page

Globální cíl 9: Průmysl, inovace a  Infrastruktura

the-global-goals-grid-color.png
Hythe Bay Nursery podporuje inovace.
Povzbuzujeme děti, aby byly kreativní; riskovat, řešit problémy a myslet mimo krabici.   
bottom of page