top of page

વૈશ્વિક ધ્યેય 14: પાણી નીચે જીવન

the-global-goals-grid-color.png
હાયથ બે નર્સરી બાળકોને પાણી નીચે જીવન વિશે શીખવે છે .
અમે બાળકોને પોતાની જાતને વ્યવસ્થિત કરવાનું શીખવીએ છીએ, અને તેમના કચરાને રિસાયકલ કરવા અથવા ફેંકી દેવાનું શીખવીએ છીએ. અમે  જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે પ્લાસ્ટિકને બદલે લાકડાના અથવા ધાતુના રમકડાં ખરીદો, જેથી પછીથી તેને રિસાયકલ કરી શકાય.  
bottom of page