top of page

Cele globalne

Hythe Bay  Centrum dla dzieci  wspiera Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju
hythe bay nursery education for sustainable development award
the-global-goals-grid-color.png
Więcej informacji można znaleźć na stronie Globalne Cele:
https://www.globalgoals.org/
Education People and Kent County Council również pracują na rzecz Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju:
https://www.theeducationpeople.org/sustainable-development-goals/
bottom of page