top of page

Globalny Cel 4: Wysokiej Jakości Edukacja

the-global-goals-grid-color.png
Hythe Bay Nursery zapewnia dzieciom wysokiej jakości edukację prowadzoną przez wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 
Wszystkie dzieci w naszym żłobku robią fantastyczne postępy w rozwoju i nauce. W Hythe Bay Nursery dzieci    często wykazują cechy efektywnego uczenia się i są zawsze dobrze przygotowani do kolejnego etapu edukacji.
 
Nasz zespół pracowników żłobka jest kierowany przez naszego kierownika żłobka, który ma stopień naukowy we wczesnym dzieciństwie i status nauczyciela wczesnej edukacji, oraz naszego zastępcę kierownika i nauczyciela żłobka, który ma status nauczyciela wykwalifikowanego. Save The Children wierzą, że nauczyciele wczesnej edukacji odgrywają kluczową rolę  udział w Quality Childcare (kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł).  Wszystkie nasze Kluczowe Osoby są kwalifikowane do poziomu 3 lub wyższego. Zachęcamy wszystkich członków personelu żłobka do ciągłego rozwoju zawodowego, przy czym personel regularnie uczestniczy  na konferencjach, uczęszczając na szkolenia i studiując na uniwersytecie równolegle z pracą. Na każdym semestralnym spotkaniu personelu pracownicy przekazują swoją nową wiedzę i umiejętności całemu zespołowi żłobka, aby zapewnić wysokiej jakości, aktualną praktykę i  świadczenia w całym przedszkolu.  
bottom of page