top of page

Cel globalny 10: Zmniejszenie nierówności

the-global-goals-grid-color.png
Hythe Bay Nursery zapewnia wszystkim dzieciom najlepszy start w edukacji.
Wszystkie dzieci w naszym żłobku robią duże postępy. Osoby z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują wsparcie, którego potrzebują, aby osiągnąć swój potencjał.  
bottom of page