top of page

Cel globalny 8: Godna praca i wzrost gospodarczy

the-global-goals-grid-color.png
Hythe Bay Nursery przygotowuje dzieci z umiejętnościami, które pomogą im odnieść sukces w  przyszły. Pomagamy również pracownikom, studentom i wolontariuszom rozwijać ich umiejętności i szanse na zatrudnienie.  
bottom of page