top of page

Cel globalny nr 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

the-global-goals-grid-color.png
Hythe Bay Nursery zachęca dzieci do recyklingu
Zaopatrujemy dzieci w kosze na makulaturę, makulaturę i kosze na odpady ogólne i uczymy je, które z nich powinny być używane do różnych przedmiotów. Używamy również ponownie przedmiotów do tworzenia nowych zasobów lub do modelowania śmieci.  Uczymy dzieci wagi recyklingu.
bottom of page